רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

דפי סיכום פרק י”א מהות הרשע

מקצוע: חסידות, מקצועות נוספים,
שכבת גיל: ח', ט'-י"ב,
מקור הקובץ: אגפי הרשת
סיכום פרק י"א בתניא על מהות הרשע

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק