מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דפי סיכום פרק י"א מהות הרשע

שכבת גיל: ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
סיכום פרק י"א בתניא על מהות הרשע

קישורים