רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

דפי עבודה במשנה סנהדרין

סנהדרין פרק ד

מקצוע: חומרי הוראה, משנה,
שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
הבדלים בין דיני ממונות לדיני נפשות, סדר ישיבת הסנהדרין ועוד

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק