מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

דפי עבודה במשנה סנהדרין

סנהדרין פרק ד

מקצוע: משנה,
שכבת גיל: ט'-י"ב,
מקור הקובץ: שיתוף מהשטח
הבדלים בין דיני ממונות לדיני נפשות, סדר ישיבת הסנהדרין ועוד

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים