מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מלאכות האסורות מדאוריתא ומדבנן בשמיטה- ב-ד

שכבת גיל: ב', ג', ד',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים