מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הוראת פרשת שבוע

שכבת גיל: א', ב', ג', ה', ו', ז', ח', ט'-י"ב,
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון

הורדת קבצים

מצגת- הוראת פרשת שבוע
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים