מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חיים הלכה – יחידות אינטראקטיביות בהלכה – הוספות בברכת המזון

הלכות והליכות חלק ב, פרק ו : יד- כד

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הלכות והליכות - הוספות בברכת המזון- כיתה ו

מבט לשיעור - הלכות והליכות, פרשת שבוע

ברכת המזון חלק ב, הלכות סעודה וברכות, פרק ו, סעיפים יז-כד (ו)

קהל היעד: כיתות ו

רעיונות מרכזיים:

בימים מיוחדים מוסיפים בברכת המזון הוספות: בשבת- "רצה", בר"ח, ימים טובים וחול המועד- "יעלה ויבוא".

ההלכה מתייחסת לסדר אמירת ההוספות ולמקרים שבהם שכחו לומר אותם.

העקרונות המנחים:

 

  • תדיר ושאינו תדיר-תדיר קודם.

 

 בימים שבהם יש להוסיף את שתי ההוספות גם רצה וגם יעלה ויבוא, סדר ההוספות יהיה: קודם "רצה" כי היא התוספת של שבת שהיא תדירה יותר ואח"כ אומרים את "יעלה ויבוא" כי היא תוספת לימים מיוחדים שאינם תדירים.

 

  • האם התוספת קשורה לסעודת חובה או לסעודת רשות. 

 

במקרה שהתוספת קשורה לסעודת חובה- במקרה ששכח וסיים את ברכת המזון עליו לחזור. אם היא נאמרת בסעדת רשות ושכח – אינו חייב לשוב ולברך.

לדוגמה: שתי סעודות השבת הם חובה , ולכן במקרה ששכח "רצה" (תוספת הנאמרת בהקשר לשבת)- חייב לחזור.

סעודת יום טוב (מלבד ראש השנה) – חובה ולכן אם ביום טוב שכח לומר "יעלה ויבוא"- חוזר.

סעודת חול המועד/ ראש חודש- רשות ולכן אם שכח בימים אלה לומר "יעלה ויבוא" אינו חייב לחזור. גם אם חל חול המועד או ראש חודש בשבת אינו חוזר אם שכח "יעלה ויבוא" כי החובה היא סעודת שבת, והתוספת של שבת- "רצה" היא חובה, אך "יעלה ויבוא" היא  התוספת של ראש חודש או חול המועד. 

 

הסתעפויות

 

  • בהודאה חשוב לפרט ולהתייחס למקרה הספציפי כך האדם המודה מראה שהוא עושה זאת מכל הלב ולא סתם לצאת ידי חובה.

 

  • התורה היא תורת חיים ונותנת פתרונות לחולשות האנושיות שלנו. 


מושגים מרכזיים:

מושגי תוכן:

רצה

יעלה ויבוא

יום טוב

חול המועד

קדושת היום

להגדרות המושגים 

מושג בסיס

תדיר ושאינו תדיר –  תדיר קודם

להגדרת המושג ראו 'אלפון המושגים שלי'– אלפון למושגי בסיס בהלכה

נקודת זינוק - אני מערכה...

  1. נחום ענה תשובה יפה לשאלת המורה.

איזו תגובה של המורה תגרום לנחום להרגיש שהמורה מעריכה את התשובה שלו.

א. "כל הכבוד"!

ב. "יפה מאוד! הצלחת לתת דוגמא טובה לכלל שלמדנו"

דוד הפתיע את אמו ולפני שחזרה מהעבודה – סידר את כל הבית.

  1. איזו תגובה של אמא תיתן לדוד הרגשה טובה שאמא מעריכה את המאמצים שעשה

א. אני ממש רואה שהתאמצת וסידרת את המיטות , את כל המשחקים שהיו מפוזרים שמת בארון. אני ממש מתפעלת מהיוזמה שלך. היה  בלאגן והצלחת לארגן את הכל למופת!

ב. כל הכבוד. אני ממש שמחה לראות את ההפתעה שהכנת לי.

מבדק - הוספות בברכת המזון

  1. לאיזה מהדוגמאות הבאות מתאים הטעם: "תדיר ושאינו תדיר- תדיר קודם"

א. אמירת "רצה" לפני "יעלה ויבוא"- בראש חודש שחל בשבת

ב. החובה לחזור ולברך את ברכת המזון אם שכח "יעלה ויבוא" ביום טוב.

ג. החובה לחזור ולברך את ברכת "רצה" בשבת

ד.אי החובה לחזור ולברך את ברכת המזון אם שכח "יעלה ויבוא" בראש חודש.  

  1. שרה וחנה ברכו בליל שבת ברכת המזון.                                     אמא הזכירה להן 'אל תשכחו לומר 'רצה'.                                       'אוי',  אמרו שתיהן.. שרה התחילה כבר לומר 'ובנה ירושלים – אך לא הספיקה לומר את שם השם בסיום הברכה, ואילו חנה כבר סיימה את ברכת 'ובנה ירושלים', ולא התחילה את הברכה 'ברוך אתה ה' הא-ל אבינו'.

מה שרה צריכה לעשות?_________

מה חנה צריכה לעשות?_________

 

  1. בסרטון שלומקה לקח את האבן של יעלה ויבוא. המורה אמר לו שלא תמיד צריך לחזור ולברך אם שכחו יעלה ויבוא בברכת המזון. מהו הדין במקרה ששכח יעלה ויבוא ונזכר רק לאחר שהתחיל לומר את  המילה "ברוך" בברכה הבאה (ברוך אתה ה' ..הא-ל אבינו) (סעיף יח)

א. בכל מקרה חוזר ומברך את ברכת המזון.

ב. בכל מקרה לא חוזר ומברך את ברכת המזון.

ג. כאשר הסעודה היא חובה כמו למשל בשבועות- חוזר ומברך את ברכת המזון.

ד. כאשר הסעודה היא רשות כמו בחול המועד- חוזר ומברך את ברכת המזון.

 

  1. כתבו מה יהיה הדין במקרים הבאים:

א. טעה ולא אמר "יעלה ויבוא" בסעודת היום של ראש השנה –לא צריך לחזור

ב. טעה ולא אמר "רצה" בסעודה שלישית בשבת.- לא צריך לחזור

ג. טעה ולא אמר "יעלה ויבוא" בסעודת שבת של ראש חודש.- לא צריך לחזור

ד. טעה ולא אמר "רצה" בסעודת שבת של ראש חודש – צריך לחזור

ה. טעה ולא אמר "יעלה ויבוא" בסעודת הלילה של חג הסוכות– צריך לחזור

ו. טעה ולא אמר "יעלה ויבוא" בסעודת ראש חודש ונזכר מיד אחרי שסיים את ברכת "ובנה ירושלים"- אומר נוסח מיוחד המופיע בסידור.

הוספות בברכת המזון- תשובון

פעילות -סימניה

עצבו סימניה עם רמזים שיעזרו לכם לזכור את הכללים במקרה שטעיתם ולא אמרתם את ההוספות לימים המיוחדים בברכת המזון.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים