מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

היום הבהיר ראש חודש כסלו

תיאור מאורעות שמחת תורה וראש חודש כסלו תשל"ח,

בהקלטות של ילד המתאר מחוויותיו במקום,

ובטקסט בקובץ pdf

 

תיאור מאורעות שמחת תורה תשל"ח - הקלטה

תיאור מאורעות ראש חודש כסלו תשל"ח - הקלטה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים