מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שמיטה – תוכנית ההוראה

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח שטערני פש

פריסת נושאי הלימוד ומסגרת ההוראה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים