מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש י"א אייר- הונאה+כיבוד הורים

בוקר אור! תוכנית הבוקר י"א אייר

הנושא היומי: תפילה
? היום יום: סיפור מיוחד על המלאכים שנבראים מהתפילות שלנו.
? רמב"ם יומי: דיני מקח וממכר.
ספירת העומר, סיפור בהמשכים, גאולה ומשיח ועוד…

סרטון 1 | לחיות עם הזמן | חידה יומית | הלכה

– לחיות עם הזמן- ספירת העומר כמו תפילה- חשובה הכוונה
– חידה יומית
– הלכה: כבוד סבו וכבוד האח הגדול, כבוד חמיו-
– לא ישב בכיסא אביו

עדכונים מהשטח | חיים תניא

– עדכונים מהשטח
– חיים תניא -לחיות תניא חסידות פנימיות התורה משנה אותנו משנה את המבט שלנו וההתנהגות

מבט לשיעור - הלכות והליכות

יחידת הלימוד: כיבוד הורים, הלכות והליכות חלק ב,בין אדם לחבירו פרק ו'

נושא השיעור: את מי חייבים לכבד? (סעיפים ה, ו, כג-כז)

כיצד מקיימים מורא אב ואם? (סעיף ז)

 

           קהל היעד: כיתה ה

 

רעיונות מרכזיים:

מצוות כיבוד הורים מתייחסת לא רק להורים אלא גם לבני משפחה נוספים. ההלכה נותנת סמכות היררכית לבני משפחה נוספים: הסבא, חמיו וחמותו ובמשפחה הגרעינית – האח או האחות הגדולים. 

מעבר לכבוד לבעלי הסמכות במשפחה, יש לתת כבוד אף לבעלי סמכות נוספים כמו תלמידי חכמים, מורים ואף אנשים מבוגרים.

מצוות כיבוד הורים מתייחסת לשני היבטים:

כבוד – מעשים המביעים את היחס המעריך להורים ולבעלי הסמכות

מורא– המביע את ההימנעות ממעשים העלולים להתפרש כחוסר כבוד או פגיעה וזלזול.

 

מושגים מרכזיים:

מושגי תוכן

מורא אב ואם

 

מושגי בסיס

עם הארץ

תלמיד חכם

 

הסתעפויות והשלכה לחיים

 

  • היחס לבעלי סמכות. למה חשוב לציית? קבלת עול היא בסיס לעבודת האדם.

 

 

מבדק - הלכות והליכות

 

סעיפים: ה, ו, כג- כז 

 

  1. בנוסף להוריו את מי חייבים לכבד במצוות כיבוד הורים? (סמנו את התשובות הנכונות) 

א. דודים

ב. חמיו וחמותו

ג. אחיו הגדול

ד. ה. סבו

ה. אחותו הגדולה

ו. אחיו הקטנים

ז. אחיינים

2. את מי חייבים לכבד באופן מיוחד חוץ מבני הסמכות במשפחה- כתבו נכון לא נכון

א. כל תלמיד חכם גם אם הוא מזלזל במצוות.

ב. עם הארץ.

ג. תלמיד חכם ירא שמים.

ד.  רב שמלמד אותו תורה.

ה. אנשים חשובים.

3. ציינו אילו שני מעשים מביעים מורא אב ואם.

א. לא לשבת במקומו של האב

ב. להגיש להורים כוס מים

ג. לעזור להורים בנקיון הבית

ד. לא לומר ביקורת להורים

 

4. אביו של שמואל ביקש ממנו לבוא בדחיפות לעזור לו. שמואל אמר שהוא לא יכול לעזור כיוון שהוא רוצה ללכת ללמוד עם הסבא. יש לו איתו שיעור קבוע. מה צריך שמואל לעשות לפי ההלכה?

 

א. ללמוד עם הסבא.  כי גם אביו חייב לכבד את הסבא.

ב. לעזור לאביו. כי כבוד אביו קודם לכבוד סבו.

ג. לעזור לאביו. כי אין חובה לכבד את הסבא

ד. ללמוד עם הסבא. כי כבוד הסבא גדול מכבוד אביו

 

5. דרגו לפי הסדר מי קודם לכבוד?

 

א. אביו, רבו, סבו

ב. סבו, רבו, אביו

ג. רבו, אביו, סבו

ד. אביו, סבו, רבו

 

6. מאיזה פסוק לומדים שיש לכבד תלמידי חכמים?

 

א. מפני שיבה תקום

ב. והדרת פני זקן

ג. איש אמו ואביו תיראו

ד. כבד את אביך ואת אמך

 

7. מאיזה פסוק לומדים שיש לקום לפני אנשים מבוגרים?

 

א. מפני שיבה תקום

ב. והדרת פני זקן

ג. איש אמו ואביו תיראו

ד. כבד את אביך ואת אמך

 

תשובון יא אייר

נקודת זינוק - הלכות והליכות

אירוע 1 – איסור הונאה  

סיכמת עם חבר ללמוד בחברותא את השיעור שהמורה שלח, בשעה שקבעתם ללימוד אתה מחכה לטלפון מהחבר וכשעובר זמן והחבר לא מתקשר אתה מתקשר אליו והחבר מגיב באגביות:" אהה שכחתי, אבל ממש לא מתאים לי עכשיו…"

– איך הרגשת?

– מה חשבת על החבר?

אירוע 2 – כיבוד הורים 

 

מהרגע שבו אתם פותחים את העיניים בבוקר ולאורך כל היום אבא ואמא שלכם נותנים/ עוזרים/ מכוונים.

חשבו על משהו שההורים נתנו לכם היום למשל- אוכל.

חשבו על משהו שההורים עזרו לכם היום

חשבו על משהו שההורים יעצו/ עודדו אתכם היום

פעילות

הלכה

היום יותר מתמיד!

חשבו על דרך יצירתית להביע הערכה ואהבה לסבא- סבתא או למורה

כתבו או צלמו ושלחו ל kv@reshetch.org.il-מייל התכנית, או לטלפון 0525255039

אל תשכחו לציין: שם כיתה ובית הספר.

 

לחיות עם הזמן

 

כוונה בתפילה היא ממש חשובה. בחרו באחת מהפעולות הבאות:

בחרו קטע בתפילה/ משפט בתפילה, בדקו מה הפירוש שלו, ציירו ציור או כתבו מהו הרעיון של הקטע.

ציינו שם, כיתה ובית ספר ושלחו ל: 

 

  •  kv@reshetch.org.il-מייל התכנית, או לטלפון 0525255039

 

 

בחרו באיזה קטע בתפילה תשתדלו לכוון. הכינו לוח וסמנו כל יום שבו הצלחתם לכוון.

ציינו שם, כיתה ובית ספר ושלחו ל: 

 

  •  kv@reshetch.org.il-מייל התכנית, או לטלפון 0525255039

 

 

חיים תניא

איזה מושג או רעיון חסידי משיעורי התניא שלמדת עד כה השפיע עלייך במיוחד?

האם הצלחת ליישם את הנלמד בחיי היומיום שלך?

כתוב/י סיפור קצר באחד מהאפשרויות הבאות:

זה קרה באמת- אירוע שקרה לי או התמודדות שהייתה לי, בהם קיבלתי כוח ותבונה מאחד הנושאים שנלמדו בתכנית 'חיים תניא'.

זה יכול היה לקרות באמת- סיפור בדיוני, שיכול לקרות באמת, המבוסס על רעיונות ומסרים משיעורי 'חיים תניא'.

ציינו שם, כיתה ובית ספר ושלחו ל: 

 

  •  kv@reshetch.org.il- מייל התכנית, או לטלפון 0525255039

 

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים