מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הכיתה הוירטואלית – ברכת המזון

בוקר אור! תוכנית הבוקר כ"ד אייר

סרטון 1 | לחיות עם הזמן | חידה יומית

סרטון 1
לחיות עם הזמן – תורה לבני ישראל ולא למלאכים
חידה יומית

הלכות והליכות | עדכונים מהשטח | חיים תניא

סרטון 2
הלכות והליכות – ההכנה ואופן בככת המזון
חיים תניא – לא קל לאהוב- הרחמים מבטלים את השנאה ומעוררים את האהבה
עדכונים מהשטח

מבט לשיעור - הלכות והליכות

יחידת הלימוד: הלכות ברכת המזון

נושא השיעור:  ברכת המזון וההכנה ואופן אמירתה  הלכות סעודה וברכות, פרק ו, סעיפים א-טז; 

קהל היעד: כיתות ה

 

רעיונות מרכזיים:

ברכת המזון היא מצווה מדאוריתא  שנאמר 'ואכלת ושבעת וברכת", שמשמעותה היא הודיה לה' והכרה שהכל מאיתו יתברך,(בשונה מברכה ראשונה שזו מצווה מדרבנן), ולכן פרטי ההלכות מחמירים יותר ; לדוגמה אם יש ספק אם ברך או לא- יש לברך שנית בשונה עם ברכות ראשונות ששם ההנחייה היא: "ספק ברכות להקל".  החומרה והחשיבות מתבטאים גם באופן אמירת הברכה ובכוונה שיש לכוון בעת אמירתה.

הסתעפויות

אופן אמירת התודה צריך להיות בהלימה לתוכן שלה. לא ייתכן לקבל ממישהו טובה ולהסתפק במלמול ובאמירת תודה חפוזה.

 


מושגים מרכזיים:

 

מושגי תוכן:

ברכת המזון

מים אחרונים

 

מושג בסיס

ספק

מצווה מן התורה/ דאורייתא/ דרבנן

 

מבדק - הלכות והליכות

ב"ה

ברכת המזון וההכנה ואופן אמירתה  הלכות סעודה וברכות, פרק ו, סעיפים א-טז; 

 

  1. 1. מי חייב במים אחרונים?

א. רק הגברים

ב. כולם

ג. מי שמהדר

ד. מי שנוהג

  1. 2. סדר נטילת מים אחרונים

א. כמו נטילת ידיים לסעודה

ב.  נוטלים את כל היד פעם אחת בכל יד, מנגבים ומעבירים על השפתיים

ג. נוטלים את קצות האצבעות פעם אחת בכל יד, ומעבירים על השפתיים

ד. נוטלים את קצות האצבעות 3 פעמים על כל יד ומעבירים על השפתיים

 

  1. 3. בסרטון ראינו מקרה שבו האיש לא הספיק לברך במקום שבו הוא אכל בגלל שפרצה בביתו שרפה.

עיינו בסעיף יד.

א. דוד טען שהאיש נהג לפי מנהג הספרדים. הוכיחו את דבריו.

______________________________________________________

ב. מה לפי האשכנזים היה עדיף לעשות במקרה זה?

______________________________________________________

  1. בסרטון ראינו מקרה שחנינא נרדם באמצע ברכת המזון וכשהתעורר לא זכר אם ברך או לא, ולכן החליט להתחיל לברך מתחילה.

א. האם אכן היה צריך להתחיל מתחילת ברכת המזון? ___________

נמקו את תשובתכם עפ"י סעיף ט"ו _______________________________________________________

ב. חנינא נהג כמנהג הספרדים, עד איזו ברכה הוא חזר וברך? _____________

ואם הוא היה נוהג כדעת אדה"ז אילו ברכות הוא היה חוזר ומברך? _________

  1. דינה אכלה ארוחת ערב ונמנמה בארוחה, בסיום הארוחה לא זכרה אם ברכה ברכת המזון או לא, מה הדין? ______________

באיזה סעיף מופיע הדין?__________________

 

 

נקודת זינוק - הלכות והליכות

קראו את האירוע והשלימו את התשובה של מוישי: למה הוא נעלב???

מוישי אירח את שימי וטרח להכין לו אוכל שהוא אוהב

שימי אוכל נהנה וקם ללכת

מוישי: שכחת משהו…

שימי: מה??

מוישי: לומר תודה..

שימי: אהה.. תודה אני הולך……למה אתה כל כך נעלב..

מוישי:___________________________

פעילות

 

הלכה

כתבו תזכורת לברך את ברכת המזון בכוונה. קשטו ותלו על המקרר.

ציינו שם, כיתה ובית ספר ושלחו ל: 

 

  •  kv@reshetch.org.il-מייל התכנית, או לטלפון 0525255039

 

 

לחיות עם הזמן

המחיזו את המדרש על הויכוח בין המלאכים למשה רבינו למי ראוי שתנתן התורה

ציינו שם, כיתה ובית ספר ושלחו ל: 

 

  •  kv@reshetch.org.il-מייל התכנית, או לטלפון 0525255039

 

 

חיים תניא

 

חבר/ה פגע/ה בך , רשמו משפטים שיעזרו לכם לעורר רחמים עליה ובכך לבטל את השנאה ולעורר האהבה?

 

ציינו שם, כיתה ובית ספר ושלחו ל: 

 

  •  kv@reshetch.org.il-מייל התכנית, או לטלפון 0525255039

 

 

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים