מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ואהבת לרעך כמוך ואיסור לשון הרע – הכיתה הוירטואלית מעלין בקודש 2

סרטון 1
לחיות עם הזמן - להקל על השבים
חידה יומית

סרטון 2
הליכות והלכות - מתכבד בקלון חברו, האיסור לבייש
פרשת שבוע - פרשת קדושים- לפני עיוור לא תיתן מכשול
עדכונים מהשטח

מבט לשיעור - הלכות והליכות

יחידת הלימוד: ואהבת לרעך כמוך (הלכות והליכות חלק ב, בין אדם לחברו  פרק א), לשון הרע ורכילות, (הלכות והליכות חלק ב, בין אדם לחברו פרק ג)

נושא השיעור: שמירה על כבוד הזולת (פרק א: ב, ג, ד, יא) ואיסור לשון הרע (פרק ג,  סעיף ג)

קהל היעד: כיתה ה

רעיונות מרכזיים

חלק ממצוות אהבת ישראל הוא שמירה על כבוד חברו. ההלכה מחייבת את האדם לשמור על כבוד חברו ולא לביישו ובפרט לא לביישו ברבים. הנדבך הנוסף של כבוד הזולת הוא זהירות מקבלת כבוד על חשבון השפלת השני: "המתכבד בקלון חברו". גם במצב שחברו חטא והוא מצווה להחזירו למוטב ההלכה מנחה את האדם לעשות זאת באופן מכובד. שמירה על הכבוד כוללת גם את השמירה על שמו הטוב אף במקרה שבו החבר מעד ועשה מעשה לא ראוי. המספר בגנותו עובר על איסור לשון הרע.

מושגים מרכזיים:

מושגי תוכן

'המתכבד בקלון חברו

לשון הרע

הלבנת פנים

כינוי בשם

הסתעפויות והשלכה לחיים

 

 • כבוד זהו צורך בסיסי. זהירות מהשגת כבוד על חשבון השני. שמירה על הכבוד של השני כשם ששומרים על הכבוד העצמי. .
 • האחריות בהשפעה על השני להיטיב את דרכיו בדרך שתשמור על כבודו

 

מבדק - הלכות והליכות

הלכות והליכות

 1. סמנו את הדרכים המתאימות לתוכחה לפי ההלכה
  א. ברבים
  ב. בקול רם
  ג. בנחת
  ד. להסביר שרוצים בטובתו
  ה. ברבים
  ו. בפרטיות
  ז. באיומים
 2. חיים ענה על שאלה בחידון. גם שמעון ענה. וחיים לחש לנציג שישב לידו: " התשובה של שמעון ממש מגומגמת לעומת התשובה שלי". על איזה איסור עבר חיים?
  א. לא תשנא את אחיך בלבבך
  ב. לשון הרע
  ג. כינוי בשם
  ד. להתכבד בקלון חברו
 3. הנה דודי השמן מגיע אמר רובי לחנן. על איזה איסור עבור רובי?
  א. לשון הרע
  ב. כינוי שם לחברו
  ג. הלבנת פנים
  ד. שנאה
 4. שניאור צייר על הלוח ילד מצחיק ומכוער וכתב עליו שזה גבריאל. על איזה איסור עבר שניאור?
  א. אסור לבייש
  ב. לשון הרע
  ג. לא תשנא את אחיך בלבבך
  ד. המתכבד בקלון חברו

תשובון

 1. ג, ד, ו
 2. ד
 3. ב
 4. א

 

נקודת זינוק - הלכות והליכות

נקודת זינוק – הלכות והליכות 

שאלון אישי:

שאלו את עצמכם כיצד הייתם נוהגים בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 1. קיבלת ציון טוב וחברתך נכשלה.
 • אספר לאמי על הציון הטוב ולא אזכיר את החברה
 • אומר לה שאני הצלחתי וחברתי נכשלה
 • ארמוז לאמי שחברתי נכשלה

2. חברתי עונה תשובה שגויה  ואפילו מצחיקה…

 • אצחק בקול
 • אם כולם יצחקו- אצטרף.
 • אצביע ואתקן את השגיאה
 • אשתוק ולא אגיב

פעילות

לחיות עם הזמן

נסחו משפט פרסומת על החשיבות של החרטה והחזרה בתשובה על מעשה גזילה- 'תקנת השבים'.

פרשת שבוע

כתבו ארוע הקשור להלכה 'לא תיקום' או להלכה 'לא תטור'. המחיזו אותו ציינו שם, כיתה ובית ספר ושלחו ל:

 

 kv@reshetch.org.il-מייל התכנית, או לטלפון 0525255039

 

הלכות והליכות

 

 • נסחו משפטי תוכחה לחבר/ה ששיתף/ה אותך שהיא כלל לא מקפיד/ה להתפלל תפילת שחרית בבית. הקפידו לשלב במשפט את הכללים לתוכחה לפי ההלכה.
 • חברו סיסמה על איסור לשון הרע
 • התאמנו והציגו איך נכון להוכיח.

 

צלמו את עצמכם מוכיחים בצורה מכובדת :

 

 

 

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים