מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הכנה ליום כיפור

מה אחד הדברים החשובים לעשות כהכנה ליום כיפור-- רמז-- בין אדם לחבירו

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח לוי יצחק חרותי

קישורים