מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הכנות לקראת שבת – סרטון לכיתות ד-ח

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

סרטון שאלה/ דילמה בנושא ההלכות לשבת.
ניתן לעצור באמצע לפני התשובה ולדון עם התלמידים מהי התשובה והיכן היא כתובה בספר ההלכה.
ציוד נדרש: הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת, פרק א'

סרטון שאלה/ דילמה בנושא ההלכות לשבת.

ניתן לעצור באמצע לפני התשובה ולדון עם התלמידים מהי התשובה והיכן היא כתובה בספר ההלכה.

ציוד נדרש: הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת, פרק א'

סרטון שאלה/ דילמה בנושא ההלכות לשבת.
ניתן לעצור באמצע לפני התשובה ולדון עם התלמידים מהי התשובה והיכן היא כתובה בספר ההלכה.
ציוד נדרש: הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת, פרק א'

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים