מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הכנות לשבת -1-5- שאלונים קצרים

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

שימו לב: שאלון זה הוא עותק לעריכת המורה. חובה לשנות שם כאשר יוצרים עותק.

שאלון קצר, ההלכות מופיעות בגוף השאלון.

 

מבצע ארצי לשינון הלכות

את השאלונים ניתן לעשות תוך כדי לימוד או אחרי הלימוד –

הלכות והליכות , חלק ב' , הלכות שבת, פרק א'

המושגים:

עונג שבת

כבוד שבת

ערב שבת

ניתן ליצור מצגת ולהעביר בשיעור רגיל/ לתת לעבוד בחברותות / ללימוד משפחתי

קישורים