מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הכנת הבגדים לקראת שבת – סרטון ופעילות צפיה לכיתות ז-ח

שכבת גיל: ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

- מומלץ לפתח את הערך של משמעות הבגדים. כמה הם תורמים להרגשה ולכבוד. הרעיון שלובשים את הבגדים כי מכבדים את השבת ולא את עצמנו...וגם בכלל כאנחנו מתלבשים, כדאי לחשוב האם אנחנו מכבדים את ה' את זה שאנחנו הבנים שלו.
- המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי ביחידה:
ש- שאלה הלכתית בסרטון- מומלץ להפסיק לפני מתן התשובה.
ב- בירור ההלכה- באמצעות עיון בסעיף (כדאי לתת לתלמידים לבדוק מהו הסעיף שעונה ומהו הדין)
ל- למעשה- הערך של הכבוד באמצעות הבגדים
מ- מושג (כבוד שבת), מבנה - פעילות של מציאת מקרה דין וטעם

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים