מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכה -כיבוד הורים

הלכות כיבוד הורים

שכבת גיל: א', ב',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מנחם שחר

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים