מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכות הדלקת נרות שבת- כתה ו

שכבת גיל: ו', ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון

משימה לעבודה עצמית/ שיתופית

ניתן ליצור כמצגת שיתופית

הורדת קבצים

הדלקת נרות
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים