מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכות השבת אבדה – מצגת

שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

מצגת עזר ללימוד הלכות השבת אבדה,

בהתאם לתכנית הלימודים בהלכה לכיתה ה'.

ע"פ הספר הלכות והליכות, בין אדם לחברו, פרק תשיעי: השבת אבדה

הורדת קבצים

הלכות השבת אבדה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים