מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכות והליכות: ואהבת לרעך כמוך – מצגת

שכבת גיל:
מקור הקובץ: אגפי הרשת

מצגת עזר ללימוד דיני מצוות אהבת ישראל

בהתאם לתכנית הלימודים לכיתה ה'

ע"פ הספר הלכות והליכות ב', בין אדם לחברו, פרק ראשון: ואהבת לרעך כמוך

הורדת קבצים

ואהבת לרעך כמוך
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים