מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכות כיבוד הורים – מצגת

שכבת גיל:
מקור הקובץ: אגפי הרשת

מצגת עזר ללימוד הלכות כיבוד הורים,

בהתאם לתכנית הלימודים בהלכה לכיתה ה'.

ע"פ הספר הלכות והליכות, בין אדם לחברו, פרק שישי: כיבוד הורים ומורים

הורדת קבצים

הלכות כיבוד הורים
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים