מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכות מוקצה – בסיס לדבר האסור

שכבת גיל: ו', ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , רוחי קרמר

הלכות והליכות – הספר, חלק ב' עמ' 290

מצגת מסכמת – בסיס לדבר האסור

סכמי כאן את המידע באופן שיתאים למשחק "רביעיות"

קישורים