מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכות מוקצה 1-הקדמה

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , רוחי קרמר בשילוב מצגות מישחוק של הרשת

איסור מוקצה הוא גזרת חכמים שמטרתה שתהיה אווירה של שבת לכן, כל חפץ שמרחיק אותנו מאווירה זו ואף יכול להביא אותנו לעבירה – יהיה אסור בטלטול.
משמעות המושג מוקצה היא – כל חפץ מרוחק ומופרש מהשימוש בשבת.

רעיון זה יכול לסייע לנו לזכור את ההלכה. ככל שהחפץ יותר מרחיק אותנו מאווירת שבת באמצעות חשיבה על מעשים של יום חול, עסקים וכד', הוא יותר חמור מבחינת הטלטול.

לדוגמה: מוקצה מחמת חסרון כיס- ממש מביא אותי לדברים הקשורים לרכוש ושמירתו, לעסקים וכו' ומרחיק מאווירת השבת- כל סוגי הטלטול יהיו אסורים.

לפניכם יחידות לימוד בנושא המוקצה שמבוססות על רעיון זה. היחידות כוללות:
1. מצגות הקנייה, בסוף כל מצגת מופיעה שקופית שמטרתה ליצור שיח על סוג המוקצה – היכן הוא ממוקם בציר עד כמה הוא קרוב לשימוש בשבת או שהוא קרןב יותר לצד המרחיק מאווירה שבת. נקשר זאת גם לאופני הטלטול האסורים והמותרים.
2. פעילויות חזרה / שינון ויישום באמצעות מישחוק
3. פעילות הערכה: בניית קלפי רביעייה. , שאלון פורמס המהווה בסיס לבניית הקלפים. ניתן למלא אותו בהדרגה לפי הנושא הנלמד/ לחלק אותו לכמה שאלונים.
חשוב ליצור עותק ושם אחר כדי לא פגום בשאלון המקורי.

הורדת קבצים

הקדמה
חזרה על דיני מוקצה
חזרה על דיני מוקצה
כרטיסי רביעיות מוקצה
כרטיסי רביעיות מוקצה תשובות
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים