מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכות סעודה וברכות: מבחן ומיפוי לכיתות ד-ו

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

משמעות המבחן

 

בתכנית החדשה בהלכה כיתות ד-ו לומדות בתשפ"ג הלכות סעודה וברכות.

כלי הערכה אחיד לכלל בתי הספר של הרשת לבחון את השגת המטרות העיקריות בהוראת הלכה:

  • בקיאות ב'הלכות הצריכות'- הבנה ויישום
  • שליטה ב'שפת ההלכה': מושגי בסיס,מושגי תוכן, מבנה ההלכה
  • שינון ברכות בע"פ

נושא המבחן: הלכות סעודה וברכות: הלכות סעודה ודברים הבאים מחמת סעודה, דיני ברכת המזון, כללים בברכה ראשונה ואחרונה, דין קדימה בברכות, דין ברכת שהחיינו הגומל הטוב והמטיב, הראייה ותופעות טבע, דיני טעות בברכות (שאלת בונוס)

המבחן יכלול את כל נושאי המשנה וההישגים הנדרשים כמפורט במיפוי המבחן

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים