מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכות סעודה וברכות: מבחן ומיפוי

שכבת גיל: ה',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

משמעות המבחן

כלי הערכה אחיד לכלל בתי הספר של הרשת לבחון את השגת המטרות העיקריות בהוראת הלכה:

  • בקיאות ב’הלכות הצריכות’- הבנה ויישום
  • שליטה ב’שפת ההלכה’: מושגי בסיס,מושגי תוכן, מבנה ההלכה
  • שינון ברכות בע”פ

נושא המבחן: הלכות סעודה וברכות, נושא שכולנו מיישמים אותו בכל יום,

ולכן יש חשיבות מכרעת לבקיאות ויישום ההלכות בחיי היום יום להפנמת העקרון שההלכה היא אורח חיים.

בתכנית הלימודים בהלכה הנושא נלמד בהרחבה בכיתה ה’, 

המבחן יכלול את כל נושאי המשנה וההישגים הנדרשים כמפורט במיפוי המבחן

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים

שינוי גודל גופנים