מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שמות החג : כיתות ב,ג

שמות החג

שכבת גיל: ב', ג',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , חבד בנות רחובות
הכרות עם השמת השונים שלחג הפסח ומשמעותם וסדר רצף יציאת מצרים

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים