רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

הלכות שבת – מצגות מסכמות

מקצוע: בין אדם למקום, הלכה, חומרי הוראה, חומרי למידה במעגל השנה, טבת, שבת,
שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת
מצגת א’ מסכמת את הנושאים הבאים:

 • הכנות לשבת

 • הדלקת נרות שבת

 • תפילת שבת

 • מלאכת קושר ומתיר

 • מלאכת הוצאה מרשות לרשות


וכן עוסקת במיומנויות בהלכה.

 

מצגת ב’ מסכמת את הנושאים הבאים:

 • מלאכת כותב, ע”פ הלכות והליכות חלק ב’, הלכות שבת פרק י”ז

 • מלאכת מוחק, ע”פ הלכות והליכות חלק ב’, הלכות שבת פרק י”ז

 • דיני תופר וקורע, ע”פ הלכות והליכות חלק ב’, הלכות שבת פרק ט”ז

 • משחקים בשבת, ע”פ הלכות והליכות חלק ב’, הלכות שבת פרק כ”ד

 • הלכות מוקצה, ע”פ הלכות והליכות חלק ב’, הלכות שבת פרק כ”ב

 • הלכות מוקצה בנולד, ע”פ הלכות והליכות חלק ב’, הלכות שבת פרק כ”ב

 • הלכות בסיס לדבר האסור, ע”פ הלכות והליכות חלק ב’, הלכות שבת פרק כ”ג

 • דין עיסוק בענייני חול וממון ועשיית מלאכה ע”י גוי, ע”פ הלכות והליכות חלק ב’, הלכות שבת פרק כ”ה

 • דיני התפילות בשבת, ע”פ הלכות והליכות חלק ב’, הלכות שבת פרקים ג, ו

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק