מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הלכות שבת – מצגות מסכמות

שכבת גיל: ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

מצגת א' מסכמת את הנושאים הבאים:

 • טעם שמירת השבת
 • מלאכת קושר ומתיר
 • הדלקת נרות שבת
 • תפילת שבת
 • מלאכת הוצאה מרשות לרשות

וכן עוסקת במיומנויות בהלכה.

 

מצגת ב' מסכמת את הנושאים הבאים:

 • מלאכת כותב, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק י"ז
 • מלאכת מוחק, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק י"ז
 • דיני תופר וקורע, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק ט"ז
 • משחקים בשבת, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק כ"ד
 • הלכות מוקצה, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק כ"ב
 • הלכות מוקצה בנולד, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק כ"ב
 • הלכות בסיס לדבר האסור, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק כ"ג
 • דין עיסוק בענייני חול וממון ועשיית מלאכה ע"י גוי, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק כ"ה
 • דיני התפילות בשבת, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרקים ג, ו
מצגות ללמידה עצמית ולסיכום, מכילות הפעלות, משחקים ואימון במיומנויות בהלכה

הורדת קבצים

כיתה ו, הלכות שבת - מצגת מסכמת א
כיתה ו, הלכות שבת - מצגת מסכמת ב להקרנה
שבת 2- מצגת פתוחה
שבת ו מצגת פתוחה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים