מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

המפקיד דף מ עמוד ב

מצגת

שכבת גיל: ד',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח שמואל רוז
ציטוט מהמשנה עד וקא שקיל מיניה בניסן כי מידה דניסן

הורדת קבצים

מצגת המפקיד מ עמוד ב
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים