רשת חינוך חבד מעלין בקודש
X

המפקיד דף מ עמוד ב

מצגת

מקצוע: גמרא, חומרי הוראה,
שכבת גיל: ד',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח שמואל רוז
ציטוט מהמשנה עד וקא שקיל מיניה בניסן כי מידה דניסן

הורדת קבצים

קישורים

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק