מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

המצפן החסידי – כיתות ז-ח

שכבת גיל: ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח חיה קפלן

הורדת קבצים

דף לימוד - אכילה
דף לימוד - אכילה בנים
המצפן החסידי -אכילה - בנים
המצפן החסידי - השגחה פרטית, יום ה - כיתות ז-ח
המצפן החסידי - צדקה, יום א - כיתות ז-ח
כמה מילים למורה - צדקה
דך לימוד צדקה
המצפן החסידי - תפילה, יום ב - כיתות ז-ח
דף לימוד תפילה
המצפן החסידי -אהבת ישראל יום ג - כיתות ז-ח
דף לימוד אהבת ישראל
המצפן החסידי -אהבת ישראל - בנים
המצפן החסידי -תפילה - בנים
המצפן החסידי -אכילה לשם שמים יום ד - כיתות ז-ח
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים