מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

המצפן החסידי – תכנית מולטימדיה מסכמת- חידון והפעלה

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח חיה קפלן

הורדת קבצים

המצפן החסידי - תכנית מולטימדיה מסכמת- חידון והפעלה
המצפן החסידי - תכנית מולטימדיה מסכמת- חידון והפעלה- הדרכה
המצפן החסידי - תכנית מולטימדיה מסכמת- נספחים
המצפן החסידי - תכנית מולטימדיה- חטיבה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים