מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

המשך מבנה האטום

מצורף דף לתרגול

שכבת גיל: ו',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אסתי רוך

הורדת קבצים

מצגת מבנה האטום
דף תרגול בעקבות מצגת
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים