מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הצגה- חלק ב של החידון

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

ההצגה מיועדת לבנים ולבנות.
ניתן להשמיע את פס הקול ומומלץ לאמן כמה תלמידים שיציגו לפי פס הקול. עליהם לעשות תנועות וכד' בליווי פס הקול.

מצורפים  קטעי שמע להצגה לשילוב משחק של התלמידים

 

קובץ קול הצגה שמיטה

קטע שמע לשילוב 1

קטע שמע לשילוב 2

קטע שמע לשילוב 3

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים