מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שיעור כ״ה אדר יום הולדת הרבנית הצדקנית חיה מושקא

יום הולדת למבצע יום הולדת

מטרות
- הבנת משמעות יום ההולדת כיום בעל חשיבות וכח להתקדמות רוחנית
- לימוד ויישום מנהגי יום הולדת ביום הולדתה של הרבנית הצדקנית.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים