מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הקדמה לל"ט אבות מלאכה – כרטיס כניסה

שכבת גיל: ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הערה למורה בהקשר לאירוע שבכרטיס:

 הגדרת מלאכה היא מלאכת יצירה לפי מלאכות שנעשו במשכן, ולא הקושי בעשייתה.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים