מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הקדשה לחצאין דיחוי ותמורה

סיכום הדינים

שכבת גיל: ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח מענדי דורון
דף עבודה המסכם את דיני הקדש לחצאין דיחוי ותמורה

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים