מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

11 מחויבות ובחירה – כיתה א' בנות

שכבת גיל: א',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים

שני קולות

השיעורים הקודמים עסקו בעבודת ה' בדגש על ההודיה לה'. בשיעורים הבאים נראה כי קיום השליחות בעולם נגזר ממחויבות ומבחירה. האדם הוא הנברא היחיד שיש לו בחירה חופשית המתבטאת בשני יצרים שקיימים אצלו: יצר הטוב - היצר המייצג את השאיפה להתקשר לבורא על ידי מילוי רצונו. מקורו בשכל והוא מאפשר ניתוח ובחינה של כל מצב באובייקטיביות - מה נכון ורצוי לעשות. לעומתו קיים היצר הרע הדוחף את האדם לסיפוק נוחות גופו ותענוגותיו ולא מעבר לכך. מקורו בלב והוא גורר את האדם באופן סובייקטיבי ורגשני אחרי נטיות ליבו. כאשר היהודי נפגש בקונפליקט בין יצריו עליו להגביר את הכוח השכלי שבו על זה הרגשי, את היצר הטוב על היצר הרע ולבחור בטוב.
 • - התלמידים יגדירו מהו יצר טוב ומהו יצר רע
 • - התלמידים יזהו את קולותיהם של היצר הטוב והיצר הרע בתוכם ויבכרו את היצר הטוב על פני היצר הרע
 • פתיחהיום של חנה'לה
 • פעילות 1חנה'לה טובה או רעה?
 • פעילות 2כדאי לי ובא לי
 • פעילות 3מי אני ומה שמי?
 • סיוםתנו לשכל להוביל!
 1. סיפור סדר היום של חנהלה (נספח 1)
 2. דף עבודה (נספח 2)
 3. הפתגם השבועי (נספח 3- הדפסה כמספר ילדי הכיתה)
 4. "מאירים את הבית" (הדפסה כמספר ילדי הכיתה)

מהלך שיעור

שני קולות

פתיחה: יום של חנהלה

– המורה יפתח את השיעור בסיפור המתאר יום שגרתי בחייה של חנהלה הכולל מעשים טובים ופחות טובים (נספח 1).

פעילות 1: חנהלה טובה או רעה?

– המורה יפנה את השאלה לתלמידים: מה אתם אומרים? חנה'לה ילדה טובה או רעה? — כדי לחדד את השאלה המורה יציג עמדה הפוכה מול הדעות שהתלמידים יעלו- כשתלמיד יגיד שהיא רעה – המורה ימנה את כל הדברים הטובים שהיא עשתה ולהיפך.
חלק מהתלמידים יגידו שהיא גם טובה וגם לא, לפעמים כך ולפעמים כך וכו', המורה יכוון את התלמידים בשאלות: מדוע ההתנהגות של חנהל'ה משתנה – לפעמים כך ולפעמים כך?
התלמידים יגיעו לבסוף למסקנה שלפעמים חנהל'ה מקשיבה ליצר הטוב ולפעמים – ליצר הרע—
– המורה ימשיך לשאול: אם יש יצר הטוב ויצר הרע אז מי הם?
הנה למפי. הוא יעזור לנו להבין מי הם היצר הטוב והיצר הרע. בואו נקשיב לחידות שלו.
– למפי מקריא לתלמידים משפטים ועל התלמידים לזהות מי אומר אותם – היצר הטוב או היצר הרע.
המשפטים:
– "מה שמעניין אותי זה רק אני בעצמי. לא החברים ולא האחרים. אני רוצה לעשות רק מה שבא לי ושונא את
המילים צריך וכדאי!"
– " חשוב לי מאוד לעשות מעשים טובים ומועילים. אני הכי אוהב שכולם שמחים ושטוב להם. תמיד אני שואל
את עצמי: מה כדאי לעשות עכשיו?"
לאחר שזיהו מיהו יצר הטוב ומיהו יצר הרע התלמידים ינסו לאפיין כל יצר.
סיכום ביניים:
ליצר הרע לא אכפת מה צריך לעשות או מה כדאי לבצע. הוא רוצה שהאדם יעשה מה שבא לו בלי להתחשב באף אחד. לעומתו היצר הטוב מעוניין שהאדם יעשה רק מה שנכון וטוב לו ולאחרים. הוא תמיד שואל את עצמו: "מה כדאי לעשות עכשיו?"

– המורה יחלק לתלמידים את דף העבודה (נספח 2) והתלמידים יגזרו את התמונות של המעשים שעשתה חנהל'ה.
את המעשים הטובים הם ידביקו בצד המואר ואת המעשים הרעים – בצד החשוך.

פעילות 2: כדאי ל ובא לי

– המורה יפעיל משחק:

בכל פעם הוא יקריא משפט ויבקש מאחד התלמידים לגלות מי אמר אותו – יצר הטוב או יצר הרע (נספח 3)

סיכום ביניים:
לאחר המשחק המורה ייתן לתלמידים לחשוב איזו מילה חוזרת על עצמה בכל המשפטים של היצר הטוב לעומת מילה שחוזרת על עצמה במשפטים של היצר הרע
יצר הטוב:

כדאי– כי היצר הטוב מושך אותנו לדברים שכדאי לעשות

יצר הרע:
'בא לי'– כי היצר הרע מושך אותנו לעשות מה שמתחשק בלי לחשוב הרבה.

—הערה: כדאי להקריא את המשפטים לפי הסדר כי דרגת הקושי שלהם עולה.
בתחילה המשפטים ברורים אחר כך הם קצת יותר מורכבים.
במקומות שבהם התלמיד מתלבט או מתבלבל כדאי לפתוח את זה לדיון כיתתי ולראות מה החברים חושבים.
לדוגמא: ללכת להתוועדות זה טוב או לא טוב? אז איך אנחנו יודעים שהמשפט 'בא לי ללכת להתוועדות' הוא של
היצר הרע? כי הילד חושב רק על עצמו.

פעילות 3: מי אני ומה שמי?

– המורה ישחק עם התלמידים את המשחק 'מי אני ומה שמי' בצורה מעט שונה:

לתלמיד אחד קושרים את העיניים וחברו יאמר לו משפט של היצר הטוב או של היצר הרע וישאל אותו: "מי אני ומה שמי?" והילד עם העיניים המכוסות יאמר 'יצר הטוב' או 'יצר הרע'.
את הפעם הראשונה יציג המורה. הוא יטפח על גבו של אחד הילדים וישאל: בא לי לאכול את הלחם בלי ליטול ידיים. מי אני ומה שמי? והילד יצטרך לענות: היצר הרע.
לאחר מכן המורה יבחר תלמידים שיכסו להם את העיניים ותלמידים שישאלו אותם שאלות.

סיום:

– המורה יסכם את השיעור: מה ההבדל בין היצר הטוב ליצר הרע? כשהיצר הטוב שולט אנחנו משתמשים בשכל.
(המורה יצביע על הראש, התנועה חשובה כהכנה לשיעור הבא).
אנחנו חושבים מה כדאי לעשות. כשהיצר הרע שולט אנחנו איננו חושבים אלא בודקים מה בא לנו, מה אנחנו רוצים. המורה מצביע על הלב.
איפה נמצא היצר הטוב? בראש איפה נמצא היצר הרע? בלב.

לסיום כל תלמיד יקשט את הפתגם השבועי (נספח 3) במחברת 'נרות להאיר' ויעטר אותו.

הפתגם השבועי:
"בא לי"-היצר הרע אומר ומשכנע,
"כדאי"- היצר הטוב אומר – ויודע!