מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

10 עבודת ה' – כיתה א' בנים

שכבת גיל: א',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים

מבט של הכרת הטוב

בשיעורים הקודמים למדנו על הכרת הטוב כפי שהיא מתבטאת בתפילה (מודה אני), בסיפורי התורה (היאור והאדמה במכות מצרים) ובקיום המצוות (חג החנוכה, כיבוד הורים וכו'). דיברנו גם על הכרת הטוב בחיינו האישיים. בשיעור זה ניישם את הכרת הטוב כערך בחיי היום יום של התלמיד.
  • - התלמידים ילמדו על מה להכיר טובה ויודו למי שסביבם
  • - התלמידים יתאמנו בהכרת הטוב
  • - התלמידים יכירו דרכים שונות להכיר טובה במעגלים החברתיים השונים
  • פתיחהכיצד מוצאים למי להודות?
  • פעילות 1משנים נקודת מבט
  • פעילות 2משקפי הקסם
  • סיוםמעגלי הכרת הטוב

1. מכתב מהרשת ללמפי שיישלח במעטפה רשמית שעליה ייכתב: לכבוד למפי הנחמד והמאיר. ומהצד של השולח ייכתב: מאת "רשת אהלי יוסף יצחק"- נרות להאיר(נספח 1)
2. נספח 2: משקפי הקסם (נספח 2)

3. נספח 3: רשימת סיטואציות (נספח 3)

4. נספח 4: הפתגם השבועי (נספח 4- הדפסה כמספר ילדי הכיתה)

5. מדבקים וחומרים לקישוט

6. כדור- למשחק הסיום (לא חובה)

7. "מאירים את הבית" (הדפסה כמספר ילדי הכיתה)

מהלך שיעור

מבט של הכרת הטוב

פתיחה: כיצד מוצאים למי להודות?

– המורה יספר לתלמידים שאחרי השיעור הקודם הנהלת הרשת קיבלה מכתב מלמפי, ובו הוא כותב שיש לו בעיה כלשהי.

הם ענו לו בחזרה ושלחו אלינו את המכתבים כדי שנעזור ללמפי במצוקתו.
– המורה יקריא את המכתב של למפי ואת תשובת ה"רשת" ללמפי (נספח 1) ולאחר מכן יוציא מהמעטפה את משקפי הקסם (נספח 2) התלמידים יגיעו למסקנה שהמשקפיים מסייעים לראות טוב יותר למי לומר תודה.

פתיחה: כיצד מוצאים למי להודות?

– המורה יתלה תמונה של למפי על הלוח, וישאל אותו: למפי, מה אתה רואה?
למפי (בדיבוב המורה): אני רואה ילדים חמודים, מורה, כסאות, שולחנות….
– המורה ידביק ללמפי משקפיים וישאל אותו: ומה אתה רואה עכשיו עם המשקפיים?
למפי: וואו! אני רואה, ילדים שמקשיבים יפה, תודה על ההקשבה ילדים חמודים.
ואני רואה… מורה שהכין עליי שיעור מעניין. תודה שהכנסת אותי לשיעור.
ואני רואה… כיתה מסודרת. תודה תלמידים יקרים שאתם שומרים על הסדר. וואו! המשקפיים האלה מראים לי מי עבד קשה ולמי צריך להודות מכל הלב. אלו באמת משקפי קסם!
– המורה יפנה לתלמידים: רוצים להכין גם כן משקפי קסם כמו של למפי?

פעילות 2: משקפי הקסם

– כל תלמיד יקבל "משקפי קסם" (נספח 2) ויצבע אותם.

המורה ידגים סיטואציות (נספח 3) ובכל פעם יזמין תלמיד שיתאר מה הוא רואה עם המשקפיים ומה הוא רואה בלעדיהם.
– המורה יסכם: חשוב להתבונן סביב ולראות שיש לנו דברים רבים להודות עליהם.

סיום: מעגלי הכרת הטוב

– המורה ישאל את התלמידים: איך עושים את זה? איך נכיר טובה חוץ מלומר תודה? האם היה לכם פעם מישהו שרציתם להודות לו? איך עשיתם את זה? לתת לתלמידים לשתף לפי בחירתם.
— אפשרות נוספת—

להושיב את התלמידים במעגל, להעביר ביניהם כדור עם וברגע שהמורה מוחא כף התלמיד שהכדור הגיע אליו יספר למי הוא הכיר טובה וכיצד או כיצד הכירו לו טובה על מעשה טוב שעשה.

לסיום כל תלמיד יקשט את הפתגם השבועי (נספח 4) במחברת 'נרות להאיר' ויעטר אותו.

הפתגם השבועי:

נביט נכון על העולם
ונכיר תודה לכולם!