מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

8 עבודת ה' – כיתה א' בנים

שכבת גיל:
מקור הקובץ: לא ידוע

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים

מודה אני

בשיעור זה נתמקד במושג 'הודאה' ובתפילת 'מודה אני' שבה מודים לה' גם על החידושים שהוא נותן לנו מדי יום וגם על הדברים שה' נותן לעולם כולו. נסביר שכל השפע שה' משפיע עלינו נועד לכך שנעבוד אותו וניצור לו דירה בתחתונים.
 • - התלמידים יסבירו על מה מודים בתפילת 'מודה אני'
 • - התלמידים יבחינו במעגלים השונים של ההודאה – המעגל האישי והמעגל הכללי
 • - התלמידים יבינו כי התודה נובעת מהזכות להיות יהודי
 • - התלמידים יבטאו באופן אישי את התודה שלהם.
 • פתיחה:מודה אני
 • פעילות 1:מעגלי תודה
 • פעילות 2:המשל והנמשל
 • סיום:על מה אני מודה
 1. תמונה של יוסי (נספח 1)
 2. למפי  (נספח 2)
 3. סיפור שלמפי מספר בחרוזים (נספח 3)
 4. תמונות של כף יד (נספח 4)
 5. תמונה של מלך (נספח 5)
 6. דף "מודה אני" (נספח 6- הדפסה כמספר ילדי הכיתה)
 7. הפתגם השבועי (נספח 7- הדפסה כמספר ילדי הכיתה)
 8. .להכין קובייה גדולה כשבכל צד כתוב עליה משהוא אחר: העם שלי, הבית שלי , המשפחה שלי , הכיתה שלי , העולם שלנו, החפצים שלי
 9. 2 מקלות ארטיק
 10. "מאירים את הבית" (הדפסה כמספר ילדי הכיתה)

מהלך שיעור

מודה אני

 

דו שיח בין יוסי למורה:

—ניתן לבצע בתאטרון בובות או בסיפור רגיל בליווי תמונתו של יוסי (נספח 1)—

המורה: מה שלומך יוסי? אתה נראה מצוברח היום. קרה משהו?
יוסי: כן, התעוררתי היום מאוחר ואמא כעסה עליי ונשפך לי השוקו ו..
המורה: וואו, זה באמת נשמע מרגיז.
יוסי: כן ועוד לא סיפרתי לך הכל… ובכלל לא נעים לי להגיד לך, אבל, כשאמרתי היום 'מודה אני' בבוקר, הייתי כל כך כעוס ועצוב שבכלל לא זכרתי על מה אני צריך להגיד תודה עכשיו. מה קיבלתי?
– דיון:
בכל בוקר אנו אומרים 'מודה אני'.
המורה ישאל את התלמידים ויפתח דיון:

למי אנו אומרים תודה? על מה?

אפשרות א:

– המורה ייתן בכל פעם לתלמיד אחר לזרוק את הקובייה, לקרוא מה כתוב ולומר על מה יש לו להודות בהתאם למה שיצא בקובייה.

על הקובייה כתוב: העם שלי, הבית שלי , המשפחה שלי, הכיתה שלי , העולם שלנו, החפצים שלי

לדוגמא: העולם שלנו – התלמיד יגיד שצריך להודות על הפרחים או על השמש וכו')

אפשרות ב:

המורה ישליך כדור בכל פעם לתלמיד אחר וימקד את מושאי התודה במעגלים השונים. לדוגמא:
המורה יזרוק לתלמיד את הכדור ויאמר לתלמיד: "העולם שלנו" ועל התלמיד יהיה לומר על מה אפשר להודות בעולם ויזרוק את הכדור בחזרה למורה.

מושאי תודה אפשריים: משפחה, בית ספר, אני עצמי, העולם…
סיכום ביניים:

ראינו דוגמאות לדברים שאנו מודים עליהם והם מיוחדים לנו ולדברים שאנו מודים עליהם והם שייכים לכל העולם.

בכל בוקר כשאנו קמים מה אנו אומרים דבר ראשון? מודה אני. על מה אנו מודים לה' לדעתכם?
תשובה צפויה: על מה שיש לנו אישית –נשמה קדושה, בריאות, כוח לקום בבוקר, על כך שיש לנו אבא ואמא וגם על דברים שקשורים לעולם כולו-השמש היפה, היום החדש שהתחיל ועוד…

– המורה יפנה לתלמידים:

נחזור לשאלה של יוסי. מי יענה ליוסי על השאלה שלו?

יוסי פוגש את למפי
המורה יתלה את תמונתו של למפי על הלוח. (נספח 2) ולמפי יענה ליוסי על שאלותיו בסיפור שיספר (נספח 3)

— לפני שהמורה יפתח בסיפור הוא יסביר לתלמידים שהסיפור הוא משל.
הסיפור כתוב בחרוזים ולמורה יהיו שתי תמונות של כף יד (נספח 2) מודבקות למקלות ארטיק.

כל תלמיד יקבל דף (נספח 4) עם הכותרת 'מודה אני' ויצייר מתחת לכותרת על מה הוא מודה לה' במיוחד כשהוא אומר את המילים הללו בכל בוקר.

כדאי להדריך את התלמידים לצייר משהו אישי ומשהו שקשור לעולם כולו שעליו.
אפשר לשתף במליאה לפי בחירה או להראות את ציורי התלמידים לכיתה.

– לסיום כל תלמיד יקשט את הפתגם השבועי (נספח 5) במחברת 'נרות להאיר' ויעטר אותו.

הפתגם השבועי:

ה' הטוב לך אנו מודים,

יש כל כך הרבה דברים
טובים!