מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

9 עבודת ה' – כיתה א' בנים

שכבת גיל: א',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

מערך

קישורים

מתבוננים ומודים

בשיעור הקודם התבוננו בדברים שיש להודות עליהם בתחומים שונים. הכרת הטוב הוא מושג בסיסי ביהדות ובא לידי ביטוי בסיפורי התורה, בקיום המצוות. ואף בשם העם היהודי המבטא הודיה. בשיעור זה נעמיק בחשיבות הכרת הטוב, בתועלת שבה ובמעלתה.
  • - התלמידים יבינו את חשיבות ההודיה לנותן ולמקבל.
  • - התלמידים יראו כיצד המושג של הכרת הטוב קשור לסיפורי התורה ולמצוות שהם מקיימים.
  • - התלמידים יעמדו על התוצאות החיוביות של הכרת הטוב והתוצאות השליליות הנובעות מכפיות טובה שהיא ההפך ממנה.
  • פתיחה:האם אני מכיר טובה?
  • פעילות 1:הכרת הטוב בתורה ומצוות
  • פעילות 2:הכרת הטוב והשפעתה
  • סיום:למי ואני מכיר טובה וכיצד?

1. נספח 1: פאזלים

2. נספח 2: חידות

3. נספח 3: סיפור על אדמו"ר הזקן ור' לוי יצחק מברדיצ'ב

4. נספח 4: הפתגם השבועי

5. צ'ופר לחלוקה

6. סלוטייפ (להדבקת הפזאלים)

7. "מאירים את הבית" (הדפסה כמספר ילדי הכיתה)

מהלך שיעור

מתבוננים ומודים

פתיחה: האם אני מכיר טובה?

– המורה יחלק לתלמידים צ'ופר בעקבות השתתפותם הפעילה של בשיעור הקודם. הורה יעורר דיון על אמירת תודה בעקבות חלוקת הצ'ופר.

כל תלמיד ישאל את עצמו האם הוא אמר תודה במשך השבוע או לא וכו…

– המורה יזכיר כי בשיעור הקודם דיברנו על כך שאנו מודים לה' בכל בוקר בתפילה.
בשיעור הזה נבין מדוע חשוב להכיר טובה.

פעילות 1: הכרת הטוב בתורה ובמצוות

התודה היא ערך חשוב ביהדות

שימו לב: האותיות של המילה 'יהודי' ו'הודיה' זהות.

כי יהודי צריך להודות.
היום נראה כיצד בא ערך ההודאה לידי ביטוי בתורה ובקיום המצוות.
המורה יחלק את הכיתה לקבוצות וכל קבוצה תקבל פאזל (נספח 1) להרכבה, הקבוצות ירכיבו את הפאזלים והמורה יחוד חידות לכיתה בהתאם לפזאלים (נספח 2), הקבוצה שבידה התמונה המתאימה לחידה תשלח נציג שידביק אותה על הלוח. ויסביר לכיתה מה לומדים מהתמונה על הכרת הטוב.
סיכום ביניים: ראינו כמה הכרת הטוב חשובה אפילו בדברים קטנים ושוליים.
התורה מייחסת ערך רב להכרת הטוב וערך זה בא לידי ביטוי במצוות שאנו מקיימים.

פעילות 2: סיפור- הכרת הטוב והשפעתה

– המורה יספר סיפור העוסק בהשפעתה של הכרת הטוב (נספח 3)
ויעורר דיון בהתאם.

— הצעה: המורה יבחר מספר תלמידים שיציגו את הסיפור—

שאלות מכוונות לדיון:
• כיצד פעל חוסר הכרת הטוב של היהודי על העשיר?
• כיצד פעלה הכרת הטוב של הצדיקים על היהודי?
• מה מרגיש מי שמכירים לו טובה? (שמחה, רצון לתת יותר, תחושה נעימה…)
• מה מרוויח מי שמכיר טובה? (שמחה, הרגל חיובי להודות, עין טובה על המציאות…)
• אילו הייתם יכולים להגיד משהו ליהודי שזרק לעשיר את המטבע מה הייתם אומרים לו?
– המורה יבקש מהתלמידים לספר על מקרים שבהם אמרו להם תודה או שלא אמרו להם תודה וכיצד הם הרגישו בעקבות כך.

סיום: למי אני מכיר טובה וכיצד?

המורה יצייר על פתקים מעגלי תודה שונים: – במשפחה – בבית ספר – בין החברים

המורה יכניס אותם לקופסה ויזמין 3 ילדים
בזה אחר זה.
כל ילד ישלוף 'מעגל תודה' אקראי וידגים למי אפשר להכיר תודה במעגל זה, כיצד אפשר להכיר לו תודה ואיך זה ישפיע עליו.

– לסיום כל תלמיד יקשט את הפתגם השבועי (נספח 4) במחברת 'נרות להאיר' ויעטר אותו.

הפתגם השבועי:

חשוב מאד להכיר טובה
נלמד על כך מהתורה!