מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

התהלוכה – יחד כל ילדי ישראל

שכבת גיל: א', ב', ג', גני ילדים, ד', ה',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

קישורים