מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

התמודדות עם בעיה- שיעור חברה

שכבת גיל: ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח אורה קפלון
בספרו ליקוטי דיבורים אדמו"ר הריי"צ מתאר את הטוב שבתוך ייסורי המאסר, וכך ממחיש את הרעיון החסידי שבכל רע טמון טוב.
שילבנו גם מצגת הסיפור : גדר כבשה ואיש עם בעיה/ יעל בירן
שניתן לפתח את הרעיון החסידי הנ"ל כדרך להתמודדות עם בעיה.
מומלץ לפתוח את השיעור בדרכים שונות להתמודדות עם קושי. תוך דוגמות מהחיים ולהשוות להתמודדות של הכבשים במצגת.
להסיק כי הדרך החסידית בעצם לא רואה את הבעיה אלא מנה למצוא את הטוב הטמון.
המטרה יתאר את דברי הרבי הריי"צ.
בשלב הבא ניתן להציע אירועים שונים שבהם התלמידים ינסו למצוא את הטוב הטמון במשקפיים חסידיות.

הורדת קבצים

מצגת
ליקוטי דיבורים
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים