מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ושמחת בחגך -סוכות וחול המועד

יחידה שפותחה לחבר העמים

ביחידה זו נלמד על חג הסוכות, החג בו נצטווינו לשמוח שמחה יתרה.
מטרות:
- התלמיד יכיר בייחודיות של חג הסוכות – חג שיש בו מצוות שמחה מיוחדת.
- התלמיד יבדוק כיצד השמחה באה לידי ביטוי ביום טוב. (עונג יום טוב).
- התלמיד ישווה בין מנהג שמחת בית השואבה בזמן הבית ובימינו.
- התלמיד ידע את דיני חול המועד.
- התלמיד יבין את הטעם לקביעת "אסרו חג".
- התלמיד יסיק ששמחה אמיתית היא שמחה המגיעה בעקבות נתינה לזולת (לשמח אחרים), ובעקבות קיום רצון ה' (שמחת מצווה).
רעיונות:
- שמחה אמיתית מגיעה בעקבות נתינה.
- מצווה שמקיימים מתוך שמחה היא מצווה איכותית יותר.
- השמחה מזרזת את הגאולה.
מושגים:
יום טוב, מצוות "ושמחת בחגך", שמחת מצווה, עונג יום טוב, חול המועד, דבר האבד, שמחת בית השואבה, ניסוך המים, אסרו חג.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים