מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

ותן טל ומטר לברכה/ משיב הרוח ומוריד הגשם

שכבת גיל: ד', ה', ו',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

 

דיני משיב הרוח ותן טל ומטר לברכה-

הלכות והליכות חלק א/ הלכות תפילה פרק יד

 

התובנה והעיקרון

הגשם הוא ברכה וחיים. התפילה היא הזדמנות לקבל את הברכה החשובה הזאת (שנוגעת גם לפרנסה וראו ב'היום יום' יט בתשרי).

העיקרון שעומד בבסיס הדינים ומסייע להבנה ולזכירה:

כל עוד לא הסתיימה הברכה ניתן לחזור ולומר ולא להפסיד את ההזדמנות אך כאשר מתחילים ברכה חדשה אם כבר מזכירים סוג של גשם (טל) אין צורך לחזור ולבקש, אך במקרה שאומרים "ותן ברכה" ללא אזכיר גשם חז"ל נותנים מס' תחנות והזדמנויות לא לפספס את ההזדמנות ולומר את הבקשה החשובה.

מצורף סרטון שבאמצעות שיר מספר על ההלכות.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים