מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

זמן השיא 14 – ימות המשיח – מוזמנים לסעודה

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח חיה קפלן

הורדת קבצים

זמן השיא 14 - ימות המשיח - מוזמנים לסעודה
X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים