מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חדר צבאות השם

שלט לצביעה של חדר צ"ה

מצורף כאן דף לצביעה עם מקום להדביק דבקיות, יש גם ציורים של מה שצריך להיות בחדר צבאות ה'.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים