מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חוברת עבודה במסכת יומא

שכבת גיל: ד',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח בערי כהן
חוברת עבודה בסגנון שאלות ותשובות

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים