מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חוברת שפה: "בין השורות". עמוד 38. 📑.

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח ישראל וולפסון
למדנו מהם מילים 'מאזכרות'- ואיך יודעים למי הכוונה.
כגון: הוא,היא,הם וכו'.

מילים מאזכרות נועדו לחסוך במילים ובכתיבה.

דוגמא: שמעון ולוי שחקו כדורגל הם היו צמאים.

למי הכוונה במילה הם?

תשובה: לשמעון ולוי.

שאנו נפגשים עם מילה מאזכרת אנו מחפשים על מי הסיפור דבר קודם וכך יודעים למי המילה שייכת.
שיעורי בית בשפה:
💻 /📲 /🖋️📕.

חוברת "בין השורות".
עמוד:38.📑.

הוראות:

לענות השאלות שבעמוד 38.

מי שהחוברת שלו שירשום בחוברת.

מי שבהשאלה ירשום במחברת את התשובות על פי המבנה שאני ישלח.

קודם להעתיק את המבנה ואח"כ לענות תשובות.

זה יהיה בהרבה יותר קל לבן לענות לאחר העתקת המבנה!

בהצלחה!


ישר כח לכל התלמידים שהשתתפו בזום ובמטלות👏👏👏👏
ושולחים שיעורי בית.

קישורים