מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חודש טבת: מאורעות בלוח השנה היהודי, מידע

שכבת גיל:
מקור הקובץ: אגפי הרשת

חודש טבת: תאריכים בלוח השנה היהודי

 • א' טבת – אסתר נלקחה "אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו" )אסתר ב, טז( – הקדמת רפואה למכה, "אחות לנו בבית המלך".
  אף כי בשעתו היתה זו מכה ולא אירוע משמח.
 • ה' טבת – הקדוש רבי שלמה מולכו נשרף על קידוש השם, בשנת רצ"ה.
 • ט' טבת – פטירת עזרא הסופר, ש"ראויה היתה התורה שתינתן על ידו"! עזרא הסופר חי בתקופת חורבן הבית הראשון ובתחילת
  ימי הבית השני והיה מ"אנשי כנסת הגדולה".
 • עשרה בטבת – היום שבו באה ירושלים במצור על ידי מלך בבל נבוכדנצר, בשנת ג'שלח (לפני כ-2440 שנה). מאוחר יותר נחרב
  בית המקדש (הראשון).
 • כ' טבת – יום פטירתו של הרמב"ם (עליו אמרו: "ממשה עד משה לא קם כמשה"), בשנת ד'תתקסה (לפני כ-800 שנה). מנוחתו
  כבוד בעיר טבריה.
 • כ' טבת – יום פטירתו של רבי יעקב אבוחצירא, אבי שושלת הצדיקים למשפחת אבוחצירא, בשנת תר"מ.
 • כ"א טבת – נולד ונפטר שמעון בן יעקב אבינו, לפני כ-3500 שנה.
 • כ"ג טבת – גירוש יהודי פורטוגל, שנים אחדות לאחר גירוש ספרד. שנת רנ"ז.
 • כ"ד טבת – רעידת האדמה שבה נחרבו צפת וטבריה, בשנת תקצ"ז. אלפי יהודים נספו ר"ל.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים