מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חודש טבת: תאריכים חסידיים, מידע

נתחיל באירועים הבולטים שבחודש טבת, והם:

 • כ"ד טבת – יום ההילולא של אדמו"ר הזקן, בשנת תקע"ג. ההסתלקות לא היתה צפויה; באותה תקופה התנהלה מלחמת
  רוסיה-צרפת. אדה"ז נאלץ לברוח מליאדי, משום שלא רצה להיות תחת ממשלת נפוליון. היה זה בחורף הרוסי הקשה במיוחד
  של 1812 והמסע המפרך ארך מאה וארבעים יום )!( – בסופם הגיע לכפר פייענא בפלך קורסק, ושם הידרדר מצב בריאותו
  ונסתלק בגיל 67 .
  מנוחתו כבוד בעיר האדיץ', ובשנים האחרונות נוסעים ביום ההילולא לציון הק' אלפים מכל החוגים (למידע נוסף על אדמו"ר הזקן, ראו בקובץ מצורף).

 

 • ה' טבת – יום הבשורה על פסק-הדין לטובת אגודת חסידי חב"ד בנושא ספרי הרבי הריי"צ שנגנבו ממקומם, בשנת תשמ"ז.
  למרות שלאחר מכן הוגש ערעור והניצחון הסופי היה בכ"ה בחשוון תשמ"ח – מציינים את ה' טבת בתור התאריך העיקרי
  שמסמל את הניצחון במשפט הספרים.
  לאחר הנצחון בה' טבת נתברר כי שנים רבות לפני כן היה יום זה יום זכאי, כאשר הרבי הריי"צ ניצל בשנת ת"ש מידי הנאצים
  והגיע לריגא, לאחר חודשים ארוכים שבהם היה בוורשה המופצצת והחריבה.

 

תאריכים נוספים בחודש טבת:

 • ח' טבת – יום פטירתה של הרבנית חיה מושקא, אשת ה"צמח צדק" ובתו של אדמו"ר האמצעי, בשנת תרכ"א. ה"צמח צדק"
  העריך אותה מאד, ולאחר פטירתה השתנתה ההנהגה כולה: מצב בריאותו של ה"צמח צדק" התרופף. הוא מיעט בקבלת חסידים
  ליחידות ובאמירת חסידות בציבור.
  מנוחתה כבוד בליובאוויטש.
 • כ"ט טבת – יום פטירתו של הרה"ג הרה"ח רבי ברוך שניאור שניאורסאהן, נכד הרב"ש (הרה"ק רבי ברוך שלום) בן ה"צמח צדק"
  וסבו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. שנת תרפ"ו.
 • י' טבת – פטירת הרבנית נחמה דינה, אשת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בשנת תשל"א. היא היתה נכדת הרה"ק מהרי"ן (רבי ישראל
  נח) מניעז'ין, בן ה"צמח צדק".
 • כ"ח טבת – יום הולדתה של הרבנית חנה, אם כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, אשת הרה"ק המקובל רבי לוי יצחק, רבה של יקטרינוסלב
  (דנייפרו, כיום). היא היתה בתו של רבי מאיר שלמה ינובסקי, מחסידי אדמו"ר מהר"ש ורבה של העיר ניקולייב, העיר שבה נולד
  הרבי.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים