מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חומש שמות: 📜 פרק ז' פסוק כו' עד פרק ח' פסוק יב' .

שכבת גיל:
מקור הקובץ: חומרים מהשטח ישראל וולפסון
ה' מצווה את משה לפגוש את פרעה ולהזהיר אותו שאם לא ישחרר את בנ"י כל מצרים תתמלא בצפרדעים.

שוב אהרן מכה את היאור ולא משה. (משום שהיאור הגן על משה שהיה בתיבה ומשה לא רוצה להיות כפוי טובה.)

עלתה צפרדע אחת מן היאור והמצרים היו מכים אותה וכל מכה היתה משריצה עוד צפרדעים.

הצפרדעים נכנסו לתנורים, לאוכל, למיטות, ואפילו לתוך המעים של המצרים והיו מקרקרות והמצרים לא יכלו אפילו לישון.

פרעה מתחנן שהצפרדעים ילכו.
משה אומר לפרעה תנקוב זמן מדויק והמכה תיפסק.
(בכוונה משה בקש שינקוב זמן שלא יגיד פרעה שהמכה לא בא ממשה)

המכה נפסקה למחרת וכל מצרים הייתה מלאה בהרים של צפרדעים מתות ונהיה סרחון בכל מצרים.

שפרעה ראה שהמכה הפסיקה הכביד את ליבו שוב.

ראינו סרטון אנמציה של "פני מלך". על הצפרדע והמסירות נפש שלה שקפצה בתנורים דולקים. וכן ראינו סרטון של מאות מליוני צפרדעים בחוות גידול. https://www.holytoons.family/%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA/57/%D7%A4%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%90/147/%D7%A4%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%A8%D7%93%D7%A2

קישורים