מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חוק שימור האנרגיה 1 – כיתה ז

שכבת גיל: ז',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , חנה בן חמו

בשיעור זה נלמד כי בכל התהליכים שבהם אנרגיה עוברת מגוף לגוף או משתנה מסוג לסוג כמותה נשארת קבועה. כלומר, בכל תהליך שיש בו העברת אנרגיה או שינוי אנרגיה, סך כל האנרגיה לסוגיה לפני תהליך השינוי שווה לסך כל האנרגיה לאחר תהליך השינוי. כלל זה נקרא חוק שימור האנרגיה.
אפשר לתאר זאת גם כך:
א. אנרגיה איננה נוצרת מעצמה.
ב. אנרגיה איננה נעלמת.
ג. כמות האנרגיה קבועה ואינה משתנה. כמות האנרגיה אינה גדלה ואינה פוחתת במהלך השינויים שהאנרגיה עוברת.
עד כה לא נתגלתה כל תופעה הסותרת את המסקנה, ולכן היא התקבלה כחוק טבע. החוק מוכר בשם חוק שימור האנרגיה.
חוק שימור האנרגיה איננו חוק מתמטי, ואי אפשר להוכיחו או להפריכו במובן המתמטי. זהו חוק אמפירי, והוא קיבל מעמד של חוק טבע רק משום שאושש בניסויים רבים מאוד.
בשיעור זה נתרגל ביצוע התנסות, שימוש בהדמיות וקריאת גרפים מסוג גרף עמודות וגרף עוגה (השיעור מבוסס על ידע מקדים של מיומנויות אלו. המיומנויות נלמדות ומתורגלות במהלך לימוד נושא האנרגיה).
שיעור זה הינו הבסיס לשיעור שלאחריו העוסק בחום וחוק שימור האנרגיה.
מושגים:
אנרגיה, סוגי אנרגיה, המרות אנרגיה, מעברי אנרגיה, שימור אנרגיה.
תובנה מרכזית:
התלמידה תכיר בכך שאנרגיה אינה נוצרת מעצמה ואינה נעלמת ובכל תהליך של שינוי באנרגיה כמות האנרגיה תישאר קבועה.
התלמידה תקבל "תזכורת מדעית" ליכולתנו המוגבלת כבני אדם ליצור ולשנות דברים בבריאה ולכך שרק הקב"ה ביכולתו האינסופית יכול ליצור יש מאין.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים