מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חוק שימור האנרגיה 2 – כיתה ז

שכבת גיל: ז',
מקור הקובץ: חומרים מהשטח , חנה בן חמו
בשיעור זה נטפל בתפיסה שגויה רווחת בנושא חוק שימור האנרגיה. על פי תפיסה זו, האנרגיה יכולה "להתבזבז" או "להעלם", בניגוד לתפיסה המדעית על פיה כמות האנרגיה נשמרת (אם כי היא יכולה לעבור לגוף אחר או לשנות את סוגה).
מקור התפיסה הוא ההתנסות היומיומית שמראה לנו כי פעולות שלקיומן דרושה אנרגיה הולכות ודועכות עד שהן נפסקות, אלא אם כן ממשיכים לספק להן אנרגיה. התלמידים לא מכירים בעובדה שפעולות אלו גורמות לחיכוך בו האנרגיה מומרת לאנרגיית חום המתפזרת לסביבה כך שחוק שימור האנרגיה נשמר. כמו כן, קשה להם לתפוס כי במצב תיאורטי בו לא היה חיכוך פעולות אלו היו נמשכות לעד.
מקור נוסף לתפיסה השגויה הוא גם השפה היומיומית. אנו רגילים להשתמש במונחים כמו "לבזבז אנרגיה", "מקורות אנרגיה מתכלים" וכדומה, מונחים שלכאורה משתמע מהם כי האנרגיה מתבזבזת והיא עלולה להיגמר או להיעלם. שפת הדיבור מוסיפה גם היא לפיתוח התפיסה השגויה.
בשיעור זה נכיר בכך שהאנרגיה ה"נעלמת" היא אנרגיה שמומרת לחום המתפזר בסביבה ולכן גם במקרים הללו חוק שימור האנרגיה מתקיים.
שיעור זה מהווה המשך לשיעור בנושא "הכרת חוק שימור האנרגיה", אם כי ניתן להשתמש בו כשיעור בפני עצמו לאחר התאמות קלות.
מושגים:
אנרגיה, סוגי אנרגיה, המרות אנרגיה, מעברי אנרגיה, שימור אנרגיה, חום.

תובנה מרכזית:
התלמידה תכיר בכך שתהליכי שינוי באנרגיה מסתיימים בדרך כלל בהמרת האנרגיה לחום- תופעה זו מתפרשת על ידינו כ"העלמות של האנרגיה". התלמידה תכיר בכך שחוק שימור האנרגיה מתקיים גם במצבים אלו.

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים