מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חזק-הקהל חומש בראשית

שכבת גיל: א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח',
מקור הקובץ: אגפי הרשת

אתם מוזמנים לערוך כינוסי הקהל סביב חומש בראשית
עם דף החידות הבנוי בזיקה לשנת הקהל.

הערכה מכילה שלושה קבצים:
1. דף חידות על החומש – מחולק לתחומים לפי הפסוק של הקהל
2. דפי החידות – כל חידה בנפרד לשימוש בפעילות בית ספרית
3. דף תשובות

אפשרויות לשימוש בדפי החידות:
* הקהל כיתתי יחד עם המורה
* הקהל בהפסקה עם מורה / תלמידים בוגרים
* הקהל משפחתי – לשלוח את הדף לבית ולעודד כינוסי הקהל משפחתיים סביב סיום החומש במהלך השבוע או בשבת חזק
אפשרויות לשימוש עם דפי החידות הנפרדים:
* החביאו את החידות בבית הספר, תנו לילדים למצוא אותם, לחלק אותם לקבוצות לפי תחומי הפסוק "הקהל את העם…", ולבסוף לפתור אותם.
* תלו את החידות על קיר בבית הספר ושימו תיבה להכנסת פתרונות

פעילות לסיום חומש בראשית בזיקה לשנת הקהל

הורדת קבצים

X

תקלות והארות ליחידה זו:

קישורים